Lahutamine või lahkuminek murrab südame, see on selge. Aga värske uuringu järgi, mis avalikustati ajakirjas Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, võib lahutus olla naiste puhul südamerabanduse määrav riskifaktor.

Uurimise all olid 15827 inimest vanuses 45-80 aastat, kes olid vähemalt ühe korra abielus olnud. Neid inimesi intervjueeriti iga kahe aasta tagant aastast 1992 kuni aastani 2010, pannes iga kord kirja nende suhtestaatuse ja üldise tervisliku seisundi.

Tuli välja, et lahutus kahjustab südant — aga ainult naistel. Meestel on muidu üleüldine tõenäosus infarkt saada suurem kui naistel, aga nende puhul lahutus infarktiriski ei tõsta, vaid risk oli umbes sama mis abielus meestel. Riski tõusu oli meeste puhul märgata alles teistkordsel lahutusel — aga ka see läks tagasi normi, kui mees uuesti abiellus.

Lahutatud naised seevastu said tihedamini südamerabandust kui abielus naised. Naised, kes olid lahutatud kaks või enam korda, said infarkte koguni poole tihedamini kui abielus naised. Ka ei kahandanud uuesti abiellumine naiste infarktiriski nagu see oli meeste puhul.

Uurijad ei väida, et oma südame tervise huvides tuleks püsida oma õnnetus abielus. Aga siiski loodavad nad, et nii arstid kui patsiendid suhtuksid lahutusse kui suurde riskifaktorisse ja arvestaksid sellega. On oluline mõista, et meie haiguste risk ei kasva ainult füüsilistel, vaid ka vaimsetel põhjustel. Stressi, ärevust ja depressiooni, mida toovad kaasa kaotused elus, sealhulgas lahutus, ei maksa alahinnata.

Allikad:

Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes

Today