1. Näita oma lähedasele, et hindad tema püstitatud eesmärki loobuda suitsetamisest ning anna talle teada, et toetad teda selles protsessis igati.

2. Korista kodust ja autost ära kõik tubakaga seonduv — sigaretipakk, tuhatoos, välgumihkel jmt. Kujunda ümber need kohad (nt. kööginurk), kus Sinu lähedane on harjunud suitsetama.

3. Hangi koju infomaterjale tubakast, iseäranis „Loobu tubakast täna! Abi leiad nõustamiskabinettidest!“ jt materjale. Rohkem infot loobumise kohta leiad ka veebilehelt www.tubakainfo.ee.

4. Soovita oma lähedasel vajadusel muuta töölemineku marsruuti, et vältida rutiinset seost suitsetamisega teatud teelõikudel või objektide läheduses.

5. Kiida tubakast loobujat tema positiivse hoiaku ja saavutatud edusammude eest tubakast loobumisel ning oma lähedaste kaitsmisel tubakasaaste eest! Julgusta teda jätkama loobumist isegi tagasilöökide korral.

6. Aita tal asendustegevusi leida, nt. minge koos välja jalutama või jalgrattaga sõitma. Sigaretihimu tekkimisel aitab ka lonkshaaval vee joomine või 10 korda sügavalt sisse ja välja hingamine. Mõelge läbi ka eelmised loobumiskorrad ning põhjused, mis viisid loobumise ebaõnnestumiseni — proovige neid põhjuseid seekord vältida.

7. Leidke koos võimalusi suitsetamisalade piiramiseks, järjest laiendades suitsuvabasid alasid. Looge koos tubakavaba kodu ja tubakavaba auto!

8. Ära manitse, kui Sinu lähedasel esineb suitsetamise mahajätmisel tõrkeid. Püüa teda toetada ja mõista, et ta on inimene oma nõrkuste ja tugevustega!

9. Püüa leida näiteid tema sõpradest, tuttavatest, töökaaslastest jt, kes on edukalt suitsetamisest loobunud, ka juhul, kui nad loobusid edukalt alles mitmendal katsel.

10. Soovita oma lähedasel pöörduda tubakast loobumise nõustamise kabinetti, kus osutatakse tasuta professionaalset nõustamisteenust, mis on saadaval kõikidele soovijatele ilma saatekirjata. Vastuvõtule saab eelnevalt registreerides. Rohkem informatsiooni nõustamiskabinettidest leiad veebilehelt: www.tubakainfo.ee

11. Arutle koos lähedasega, millal on parim aeg loobumiseks. Valige rahulikum periood, kui tööl on rahulikum ning samuti ei ole planeeritud suuremaid pidusid, kus võidakse tarvitada alkoholi.

12. Selgitage lähedasele, et esimestel suitsuvabadel päevadel, nädalatel ja kuudel on soovitav suhelda inimestega, kes ei ole tubakatarvitajad ning osa võtta tegevustest, kus ei tarvitata alkoholi ega suitsetata.

Rohkem informatsiooni tubakast ja juhised tubakast loobumiseks leiad veebilehelt: www.tubakainfo.ee.