Inimese enda hammaste siirdamine suus uude asukohta ehk hammaste autotransplantatsioon võimaldab puuduva hamba asendada omaenese hambaga. Näiteks saab kaotatud esihamba asendada tagumise, eespurihambaga. Siirdamist tehakse tavaliselt lastele sünnipäraselt puuduvate jäävhammaste või trauma tagajärjel kaotatud hamba asendamiseks. Lisaks võib siirdamine olla täiskasvanutel sobiva doonorhamba — tavaliselt tarkusehamba — olemasolul üks valikuvõimalusi puuduva hamba asendamiseks

Miks on siirdamine oluline just lastel ja noortel?

Kui lapsel puudub sünnipäraselt jäävhammas või hammas on kadunud trauma tõttu, siis on tal suus tühi koht, mille täiteks ei saa paigaldada implantaate enne kasvuea lõppu ehk orienteeruvalt enne 20-eluaastat. Suu aga tühja kohta ei salli ning puuduv hammas võib põhjustada olulisi hambumusprobleeme kogu eluks. Lisaks võib see mõjutada lapse enesehinnangut ja elukvaliteeti. 2014. aastal läbi viidud uuring näitas, et ravimata jäetud hambatraumadega koolilaste elukvaliteet ja enesehinnang olid madalamad kui lastel, kelle hambad said trauma järgselt ravitud. Seepärast on oluline, et tühi koht saaks täidetud.

Lastel saab suus tühjaks jäänud kohta täita kas hamba siirdamise, puuduva hamba kõrvalhamba või breketkaare külge kinnitatud proteesihamba või hoopis suust eemaldatava plaatproteesi abil. Eemaldatav plaatprotees on plastmassist valmistatud protees, mis on enamasti küll odav, kuid ebamugav — see raskendab söömist ja kõnelemist, samuti võib olla keeruline saavutada head esteetilist välimust. Alles areneva ning sellest tulenevalt tohutu kasvu- ja taastumispotentsiaaliga hamba siirdamisega kaasnevad aga kõik naturaalse hamba kasulikud omadused. Kusjuures, kuigi tagumised hambad on teistsuguse kujuga kui esihambad, siis peale siirdamist neid ei lihvita, vaid jäetakse samasuguseks, et säilitada hamba email. See tagab hambale kõige tugevama tervise.

Sõltuvalt hamba arenguetapist saab areneva hamba siirdamist teha siiski üsna lühikese aja jooksul — olulised on protseduuri õige planeerimine ning sobilik ajastus. Parima tulemusega siirdamiseks sobivad veel välja arenemata, laiade juuretippudega jäävhambad. Avatud juuretipp võimaldab hambale uues kohas hea verevarustuse saamist. Enamasti õnnestub seega trauma tõttu kaotatud esihambaid siirdamise teel asendada sobivas arenguetapis doonorhamba olemasolul ajavahemikus 9-12-eluaasta vahel. Sünnipäraselt või juba elu käigus kaotatud hambaid välja arenevate tarkusehammastega asendada saab hiljem, keskmiselt 16-20 aasta vanuses.

Autotransplanteerida saab ka juba välja arenenud juuretippudega hambaid, kuid sellised hambad ei saa enam uues kohas piisavat verevarustust hamba vitaalsuse säilitamiseks ning vajavad juureravi. Sisuliselt asendatakse siis puuduv hammas lõpptulemusena juureravitud hambaga.

Hamba siirdamisel on mitmeid plusse. Lisaks lapse elukvaliteedi paranemisele tagab see kasvava lapse lõualuu ning hambumuse normaalse arengu. Kirjanduse andmetel ning autotransplantatsiooni juba poole sajandi jooksul praktiseerinud Skandinaavia riikide arstide kogemustel on välja arenemata juuretippudega hammaste siirdamise nii lühi- kui ka pikaajaline prognoos väga hea.

Siirdatud hammas vajab pidevat jälgimist

Pärast siirdamist on oluline korralik suuõõne hügieen. Ülioluline on võimalike komplikatsioonide varaseks avastamiseks regulaarne kontroll operatsiooni teostanud kirurgi juures. Transplanteeritud hammast jälgitakse kliiniliselt ning röntgenuuringutega tavaliselt kaks nädalat, siis üks kuu ja kolm kuud peale operatsiooni, seejärel poole aasta järel ning edaspidi kord aastas viie järgneva aasta jooksul. Oluline on jälgida areneva hamba juurekanali sulgumist ehk obliteratsiooni, juure kasvu, kõrvalhammastega võrdset lõikumist hambakaares ning hamba kinnitusaparaadi ehk hambaid luuga ühendavate sidemete, luu ning igeme tervist.

Eraalgatuslik sotsiaalteavituskampaania Hammaste tervise kuu toimub juba kaheksandat aastat. Teavituskuu eesmärk on edendada Eesti inimeste teadlikkust suuõõne- ja hammaste tervisest ning rõhutada ennetuse tähtsust — ennetada on lihtsam kui ravida. Hammaste tervise kuu toimub Kliinik 32 eestvedamisel koostöös Eesti Tervishoiu Muuseumiga. Hammaste tervise kuu raames toimuvad hambatrauma teemalised koolitused nii hambaarstidele kui ka treeneritele. Kõigil huvilistel tasub külastada ka hammaste tervise kuu meeleolukat kodulehte. Kodulehelt leiab videod ja materjalid, mille üle saab näiteks pere või treeninggruppidega koos arutada.