"Millised need uskumused on? Uskumused on rigiidsed, paindumatud ja jäigad, tavaliselt on nad "peab" vormis," selgitab Mere. Ta jagab uskumused kolmeks. Esmalt on enda kohta käivad uskumused "mina pean käituma mingil moel või mina ei tohi", teiseks on uskumused teiste kohta ning kolmandaks maailma kohta.

"Need uskumused on irratsionaalsed sellepärast, et neil ei ole loogilised, empiirilist alust, mõistlik oleks välja vahetada ratsionaalsemate vastu, mis annavad meile ka ruumi eksida. "Mulle meeldiks olla selline või teistsugune, aga ma ei pea," kirjeldab ta lihtsat selgitust. Vaata videost