Avaldate artikli elatisrahast. Palun kirjutage ka lastetoetuste kasutamisest. Minu elust reaalne näide näiteks väga lühidalt selline.

Mul on kolm last. Lastetoetused 500 € kuus. Laste ema algatusel perekond lagunes.

Lastetoetusi saab 100% ainult laste ema. Lastega seotud kulutusid ei ole aga laste ema nõus kandma. Seega mina, isana, kannan kõik laste kulud: trennid, telefonid, laagrid, kooliriided, koolitarvikud, sünnipäevad, reisid jne. Laste ema koostööst lastega seotud kulude kandmise teemal keeldub. Samuti ei ole ta nõus andma 50% lastetoetusi.

Lisaks on selline olukord, et täiendava tulumaksutagastuse eelisõigus on samuti Eesti riigis laste emadel.

Seega kannan mina iga kuu ca 700-800 € laste kulusid, laste ema aga ei kanna midagi aga saab riigilt 500 €. See lastetoetus on laste emale maksuvaba palgalisa. Jutt palga ebavõrdsusest on siinkohal demagoogia, sest reaalselt on minu sissetulek väiksem.

Olen suhelnud lastekaitsjatega. Nemad kehitavad õlgu ja ütlevad, et on jah inetu lugu laste ema poolt et ma peaksin kohtusse minema. Minu arvates on see olukord kaugel võrdsest kohtlemisest. Kohtusse minek tähendab 6000 € + kulusid, mida soovin vältida.

Laste ema on ähvardanud, et läheb kohtusse nõudmaks veel täiendavalt elatist.

Olen teinud ettepaneku nn soovolinikule ja Sotsiaalministeeriumile, et kui perekond laguneb ja hooldusõigus ning laste alaline elukoht jääb mõlema vanema juurde, siis võiks lastetoetus jaotuda mõlema lapsevanema vahel. Nii soovolink kui ka Sotsiaalministeerium on jäänud arvamusele, et praegune süsteem on igati ok ja kui ma ei ole rahul, siis mingu ma kohtusse vaidlema. Mind selline seisukoht hämmastab, sest ma arvasin, et riigi eesmärk on olnud lastetoetuste tasumisel laste heaolu tagamine aga paistab, et riigi eesmärk on lihtsalt emadele maksuvabalt palka maksta.