Eestis on emakakaelavähi haigestumuse ja suremuse näitajad mitmete Euroopa riikidega võrreldes väga kõrged ning emakakaelavähi esinemisesagedus aina kasvab. Igal aastal saab Eestis ligikaudu 147 naist emakakaelavähi diagnoosi.

Emakakaelavähi esinemine on sagenenud nooremate naiste hulgas. Emakakaelavähki võib esineda juba 30. aastates naistel, haigestumise kõrgpunkt 45.-55. eluaastal. Emakakaelavähi eelne seisund võib kesta 10 kuni 15 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid vorme. Õigeaegselt avastatuna on see haigus kergesti diagnoositav ja ravitav. Emakakaelavähki haigestumust ja suremust on võimalik vähendada vähieelsete seisundite avastamisega sõeluuringul ja emakakaelavähi peamiseks riskiteguriks peetaval sugulisel teel leviva papilloomiviiruse (HPV) vastase vaktsineerimisega.

NB! Kuivõrd vaktsiin ei anna täielikku kaitset peavad ka vaktsineeritud naised uuringutel regulaarselt osalema. Emakakaelavähk on algul kaebusteta, seetõttu tulebki naistel käia tegemas PAP-testi.

2019. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi sünniaastatega 1964, 1969, 1974, 1979, 1984 ja 1989.

Uuringutele kutsutakse 30-55-aastased ravikindlustatud naised iga 5 aasta järel. Uuringul osalemiseks ei pea kutse saamist ära ootama, sihtrühma kuuluvad naised võivad uuringule registreeruda juba täna. Sõeluuringus osalemiseks tuleb helistada teile sobivasse teenust osutavasse tervishoiuasutusse, kus kontrollitakse sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Haigekassa lepingupartnerite kontaktid emakakaelavähi sõeluuringu teenuse osas leiate haigekassa kodulehelt. Uuringule minnes tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, kehtiva ravikindlustuse korral tasub uuringu eest haigekassa.

Naistearstid soovitavad emakakaelavähi ennetamiseks ja varaseks avastamiseks:

  • regulaarset kontrolli naistearsti, perearsti või ämmaemanda juures
  • emakakaelavähi sõeluuringul osalemist
  • regulaarne naistearsti kontroll ja sõeluuring on vajalik ka juhul kui naine on HPV vastu vaktsineeritud
  • HPV kui peamise emakakaelavähi riskiteguri vastane vaktsineerimine

Kui keegi naistest peaks kahtlema, kas sõeluuringule minna või mitte, siis peaks teadma, et vähi sõeluuringutega saab pahaloomulisi kasvajaid avastada varakult, kasutada tõhusaid ja tervist säästvaid ravimeetodeid ning pikendada tervena elatud elu.

Naised, hoolige oma tervisest ja kontrollige end regulaarselt!

Kingi endale kindlustunne, sest emakakaelavähk on ennetatav.

Sõeluuringute kohta on võimalik infot küsida oma perearstilt või vaadata täiendavat infot haigekassa kodulehelt : https://www.haigekassa.ee/inimesele/haiguste-ennetus/vahi-soeluuringud-naistele ja haigekassa infotelefonil 669 6630.

Loe lisaks emakakaelavähi kohta Eesti Vähiliidu kodulehelt: www.cancer.ee/ennetamine/