„Meie ümber on aina enam patareidel ja akudel töötavaid õnnitluskaarte, kelli, kalkulaatoreid, LED-küünlaid, mänguasju jne. Patareid/akud paiknevad samas keskkonnas, kus toimetavad väikesed lapsed. Tulenevalt lapse arengustaadiumist pakub senikogematu huvi ning väikelastel liigub kõik uus esimese asjana suhu,” Mare Oder, terviseameti mürgistusteabekeskuse juht.

Ennekõike on ohustatud alla 4-aastased lapsed, ent kõige sagedamini on mürgistusinfo keskus pidanud konsulteerima 1-2-aastaste laste vanemaid. Enamus juhtudel ei oska lapsevanemad patareidest tingitud ohte tajuda, ent helistatakse eelkõige seetõttu, et lapse muutunud käitumist (nt pidevat oksendamist ja söögiisu kadumist ilma viirushaigestumiseta, käe rusikani kurku toppimist, öökimist, nuttu) kuidagi seletada ei osata. Alles muude võimlauste kontrollimiseks konsultandi küsimusele patareide võimalikust kättesaadavusest kodudes on selgunud, et need on vedelenud kapil, riiulitel ja väikesed lapsed on saanud nendega üsna vabalt mängida, patareisid on leitud lapse suust ka varem.

Ohtlik on patareide neelamisel selles olevast energiahulgast tulenevad põletused limaskestadel, halvemal juhul on põletus limaskesta läbiv ning vigastada võivad saada ka läheduses olevad veresooned. Kui õnnetusele piisavalt kiiresti ei reageerita, võivad tagajärjed olla eluohtlikud või vajada väga pikaajalist ravi.

Eriti tähelepanelik tuleb olla üle 20mm diameetriga tablett- või nööp-patareide neelamiskahtluse korral. Mõningatel rasketel juhtudel on ilmnenud põletused juba 2-2,5 tunni möödudes. Alla 1-aastasele lapsele on ohtlik juba 15.6-16 mm läbimõõduga patareid.

Kui vanemad, hooldajad pole märganud lapse poolt patarei neelamist, on edasised tervisekaebused mittespetsiifilised (palavik, köha, valu rinnaku taga) ning õige diagnoosi püstitamine võib viibida. Seda enam tuleks tähelepanu juhtida taoliste õnnetuste ennetamisele ning lapsevanemad peaksid veenduma, et nende kodudes olevatel patareitoitega mänguasjadel oleks vastav kruvikinnitus. Iga üle 15mm läbimõõduga patarei allaneelamise või kahtluse olemasolul tuleks helistada viivitamatult mürgistusinfoliinile 16662 või minna lähimasse erakorralise meditsiini osakonda ja püüda kindlaks teha allaneelatud patarei tüüp; mitte püüda kannatanul esile kutsuda oksendamist. Enamus juhtudel saab lihtsa röntgen-uuringuga teha kindlaks patarei asukoha seedetraktis. Söögitorus peetumise korral on võimalik patareid endoskoopiliselt eemaldada; kui mingil põhjusel ei pöörduta haiglasse, siis tuleb kindlasti jälgida kannatanut. Kehatemperatuuri tõusu, rindkere-ja kõhuvalu, oksendamise ning veriroe tekkimise korral võtke kiiresti ühendust arstiga, või helista 16662.

Patareid võivad põhjustada jäävaid kahjustusi ka kõrva või ninna sattudes. Eriti ohustatud on väikelapsed ja eakad inimesed. Kaebused, mida tuleb sellistel juhtudel eriti jälgida oleksid: kõrva- ja ninaärritus ning -valu. Võimaliku patarei sattumisel kõrva või ninna ei tohi mingil juhul kasutada selle eemaldamisel kõrva- või ninatilku! Need vedelikud võivad tekitada täiendavaid vigastusi.

Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliin 16662 on avatud ööpäevaringsel kõikidel nädalapäevadel nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele. Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga (välisriigist helistades +372 7943 794).