Ja selleks probleemiks on vaimse tervisega seotud häired, näiteks depressioon ja/või ärevus. Kui üle poolte noortest inimestest lahkub selle tõtt töölt, on probleemi ulatus päris suur. Tundub, et vaimse tervisega seotud haigused ja nendest rääkimine on alles viimastel aastatel rohkem kõneainet saanud, sest samast uuringust selgus, et ainult 10% beebibuumeritest (inimesed vanuses 55-73) on selle põhjuse tõttu tööl lahkumisavalduse andnud.

Uuringu autorite meelest on see märk, et Z-generatsiooni noored on vägagi teadlikud vaimse tervise olulisuse kohta ja nad saavad aru, et see tuleb seada esikohale. Samuti leiti, et tööandjad peaks rohkem mõtlema oma töötajate peale ja võimaldama neile vaimse tervisega seotud teenuseid, mis neid aitaksid.

Uuringus osales 1500 vähemalt 16aastast inimest ja selgus, et eelmisel aastal koges 60% vastanutest mõningaid vaimse tervisega seotud häireid.

Uuring avaldati allikas Harvard Business Review.