Bathi ülikooli ning Londoni majandus- ja poliitilise teaduse kooli teadlaste poolt läbi viidud uuringust selgus, et realistide mõtteviis mõjub pikemas plaanis hoopis paremini kui alati optimistlikult asjade suhtujate oma.

Teadlased jälgisid 18 aasta jooksul 1600 osaleja käitumismustreid, jälgides seda, milline mõttemuster toob kõige paremad tulemused. Selle saavutamiseks küsisid nad osalejatelt iga natukese aja tagant küsimusi nende rahulolu ja vaimse tervise kohta ning samaaegselt hoidsid silma peal ka nende rahalisel seisul, ootustel ja sellel, kuidas nende ootused mõjutasid nende heaolu.

Selgus, et realistidel läks elus enamasti paremini kui positiivse mõttemaailmaga inimestel ning kuigi tundub ju loogiline, et kui sul on madalad ootused, siis väldidki põrumist, siis ega ka pessimistidel just kõige paremini elus ei lähe. Realistid olid just need, kes ei ootanud elult liiga palju, aga samas ka mitte liiga vähe. Nad lihtsalt tegid plaane vastavalt sellele, millised tõestusmaterjalid neil millegi kohta olid.

Leitu põhjal võib öelda, et realistlike ootustega inimesed saavutavad kõige positiivsemaid tulemusi ja alati ei pea kõigesse ülipositiivselt suhtuma. Probleem tekibki pigem siis, kui liiga optimistlik inimene põrub ja mõistab, et tema lootused on purustatud või pessimistid ei oska oma saavutusi piisavalt hinnata. Realistide puhul sellist asja üldiselt ei juhtu.

See nüüd muidugi ei tähenda, et me ei peakski enam proovima positiivsemalt ellu suhtuma, vaid paika tasuks lihtsalt panna realistlikud ootused ja tegutsemisviisid ning seeläbi pettumist vältima.