Samsungi tellitud ja uuringufirma Norstat teostatud uuringus küsiti teiste asjade hulgas ka seda, et millised põhjused takistavad inimestel olla igapäevaselt kehaliselt rohkem aktiivsed.

„Põhjusena toodi välja mitmeid erinevaid asju, aga neist ainuke reaalne põhjus oli tegelikult tingitud inimese muudest tervisehädadest või liikumispiirangutes (22%). Ülejäänud põhjendused võiks põhimõtteliselt kõik liigitada motivatsiooni puudumise alla,“ selgitas Samsungi Baltikumi kommunikatsioonijuht Liga Bite.

Kui 35% vastanutest märkis otse, et neil puudub motivatsioon või nad on lihtsalt laisad, siis kolmandik (30%) viitas ajapuudusele, trennikaaslaste (9%), vajaduse (10%) või näiteks rahapuudusele (8%).

Eesti inimesed on siiski meie Baltikumi naabritest mõnevõrra rohkem motiveeritud. Lätis ja Leedus viitas otseselt oma laiskusele vastavalt 41% ja 40% vastanutest.

„Õnneks on motivatsiooni leidmiseks olemas üha rohkem põnevaid trenni- ja terviserakendusi. Kusjuures ligi kolmandik (33%) küsitletutest on märkinud, et just rakenduste kasutamine motiveerib neid rohkem sportima,“ lausus Bite.

„Isegi, kui ei leita endale kohe sobivat rakendust või pole soovi muretseda endale eriti mugavat nutikella, siis mobiilidesse sisse ehitatud rakendused, mis suudavad ise vägagi täpselt tuvastada, kui aktiivne inimene päeva jooksul on, mitu sammu ta on teinud, mitu tundi maganud jne. Kui veel kasutaja ise hakkab sinna sisestama, mitu klaasi vett või kohvi on joonud, millised on tema sammude või aktiivsuse eesmärgid, siis märkamatult tekibki motivatsioon neid igapäevaselt täita.“

Uuringus osales Eestis 1003 inimest vanuses 18-64.