See küsimus on Ferrazzi sõnul oluline teejuht leidmaks õiged inimesed, kes aitaksid teil oma eesmärkideni jõuda. Iga samm sel teekonnal uute sõprade ja tuttavate leidmiseks võiks lähtuda just sellest olulisest küsimusest. Sama kehtib ka vastupidi — kui teate, mida teised inimesed päriselt tahavad, saate neile abiks olla nende eesmärkideni jõudmisel. See teadmine on võtmetähendusega pikaajaliste ja püsivate suhete loomisel.

Tervis, jõukus ja lapsed

“Esmasel vestlusel inimesega, keda alles tundma õpin, püüan alati selgeks teha, mis teda motiveerib, mis on see peamine käimalükkav jõud ja salasoov tema tegude taga. Tihti taandub vastus ühele kolmest võimalikust variandist: raha teenimine, armastuse leidmine või maailma muutmine. Võite seepeale muiata — enamik inimesi seda teevadki, kui nende sügavaimad soovid nii lihtsalt ja lakooniliselt kokku võtta,” kirjutab autor.

Ta annab nõu püüda selle tõsiasjaga harjuda. Oskuslik suhtleja on kui terapeut, kes uurib hoolega end ümbritsevate inimeste psühholoogilist reaalsust. Püüdke iga inimese puhul mõista, mis teda hommikuti voodist tõusma ajendab. Kui teate sellele küsimusele vastust, teate ka seda, kuidas talle sel teekonnal abiks olla. Kui näete teda teelt kõrvale kaldumas, saate teie olla esimene, kes viitab, et ta enda vastu lõpuni pole aus olnud.

Üks edukas suhtelooja on seega samaaegselt nii taibukas karjäärinõustaja, vilunud paarisuhte- ja seksiterapeut kui ka pühendunud maailmapäästja.

Kõik inimesed kehastavad võimalust abi pakkuda ja abi saada

Suhetele orienteeritus on elusfilosoofia, elustiil. Kandvaks mõtteks on siinkohal arusaam, et kõik inimesed — absoluutselt iga inimene, keda kohtate — kehastavad võimalust abi pakkuda ja abi saada. Ferrazzi selgitab, et paratamatult oleme me kõik inimesed ja seega sotsiaalsed olendid. Meie tugevus avaldub ühises teadmises ja tegevuses. On vältimatu tõsiasi, et üksi ei jõua keegi meist kuigi kaugele ja me kõik vajame oma teekonnal paljude inimeste abi.

Kui väljapressimine ja manipulatsioon valede vastustena eemaldada, jääb järele vaid üks tõhus viis, mille abil panna teisi tegutsema. Arvake, mis see on?

See küsimus pole tema sõnul kaugeltki tühine. On ju igasugune äri oma põhiolemuselt võimalus motiveerida teatud inimesi liikuma seatud eesmärgi saavutamise suunas — muuta idee reaalsuseks, teooria praktikaks, veenda töötajaid ja kolleege ostma oma firma aktsiaid ning innustada neid ellu viima teie seatud plaane.

Kui te vastust ikka ei tea, pole hullu. Te poole ainus. Sel teemal kirjutatakse igal aastal sadu raamatuid. Kuidas tõsta töötajate motivatsiooni? Kuidas võita usaldust, kuidas tagada lojaalsus? Paljud populaarsed nõuanded viivad aga hoopis eksiradadele.

Valedel eeldustel jõutakse valede järeldusteni. Inimestele meeldib mõelda, et uuel ajastul on kõik uus — inimesed, ärid ja kõik muu on pea peale keeratud, miski pole enam endine. Ja selle tulemusena otsitakse tihti vastuseid uutest tehnoloogiatest, moodsatest juhtimisstrateegiatest või organisatsiooniteooriatest. Nüüd võime aga küsida, on siis inimese põhiolemus kõigi nende uuenduste kõrval muutunud? Pigem mitte.

Vastuse juurde juhatavad meid need samad printsiibid, mida Dale Carnegie õpetas üle kuuekümne aasta tagasi. Inimloomuse dünaamika ja inimliku kontakti saladused pole selle aja jooksul kuigi palju muutunud.

Iga inimese sügavaim soov on tunda end erilise ja tunnustatuna

Autor rõhutab, et ainus viis, kuidas panna inimesed tegutsema, on nende olulisuse tunnustamine nii, et nad tunneksid end väärtuslikena.

Kas võiks olla paremat viisi teise inimese tunnustamiseks ja kiitmiseks, kui näidata üles siirast huvi tema ainulaadse ja isikupärase olemuse, tegemiste ja eesmärkide osas?

Kui mõistate inimese sügavamaid soove ja aitate teda eesmärkide saavutamisel, loote temaga sideme, mis kasvab ajaga ühe tugevamaks. Kaasaegses ühiskonnas on lojaalsusel põhinevad suhted üha haruldasemad ning seda väärtuslikumad, kuna lojaalsus on ühiskonna arengutest hoolimata endiselt üks olulisimaid tegureid nii isiklikus elus kui ka äris. Eduka ettevõtte juhid teavad, kui oluline osa on lojaalsusel igapäevases töökultuuris, ning näevad palju vaeva, et seda säilitada ja kasvatada.

“Minu jaoks tähendab lojaalsus seda, et olen kellelegi (või millelegi, näiteks brändile) truu nii heas kui halvas,” kirjutab ta.