Tunnete valideerimise olulisus

Enda vastu kaastundlik olemise üks kasutegur on valideerimine. Engel selgitab, et valideerimine tähendab siinses kontekstis põhimõtteliselt kogemuste ja tunnete kinnistamist ja kõlblikuks tunnistamist. Valideerimine tähendab ka teise inimese kogemuste ja tunnete tunnistamist ja tunnustamist. Teise inimese kogemusi ja tundeid valideerides saadetakse talle sõnum: “Su tunded on arusaadavad. Ma kuulen sind ja ma saan aru, miks sa tunned nii, nagu sa tunned. Sa pole halb või võlts või hull, et sa nii tunned.”

Teisalt, tunnete mittevalideerimine on sama, mis selle inimese tunnete vundamendi olemasolu ründamine või küsimärgi alla seadmine. Seda võib teha teise inimese tunnete eitamise, naeruvääristamise, ignoreerimise või kritiseerimisega. Sõltumatu meetodist on tagajärg sama: see inimene tunneb end “halvana, võltsina”. Seepärast on eluliselt oluline, et su tajud ja tundeks leiaks juba täna su enda poolt valideerimist. Kaastunne enda vastu ja oma kannatustega kontaktis olemine tähendabki juba oma tunnete ja tajude, oma kogemuste valideerimist.

Engel toob välja, et enda tunnete ja kogemuste valideerimata jätmine on üks põhjusi, miks negatiivsetele kogemustele süütunde ja häbiga reageeritakse. Näiteks kui sa oled nagu suurem enamus emotsionaalse vägivalla ohvreid, siis pole sa oma kogemustest kellelegi rääkinud. Seetõttu pole su kogemus kunagi valideerimist leidnud. Sellest et vägivallast ja sellega kaasnevast häbist vabaneda, on oluline nüüd valideeritud saada – nii enda kui ka teiste poolt.

Kaastunne enda vastu aitab sul enda eest hoolitseda, ennast mõista ning ma tundeid ja kogemusi valideerida – anda endale kõige seda, mida sa nii meeleheitlikult vajad selleks, et vabaneda häbist ja hakata uskuma, et väärid hoolimist ja omaksvõttu.

Ole enda suhtes lahke

Lahkus enda suhtes kuulub kaastunde juurde ja see on Engeli sõnul oluline omadus, et häbist vabaneda ja terveneda. Enda suhtes lahke olemine on tegelikult kaastundlikkuse keskne komponent, kuid kahjuks ei pruugi sa osata seda väljendada. See tähendab, et suhtud endasse õrnalt, armastusega ja hellalt ning vastavalt ka kohtled end. See on heatahtlik, kannatlik ja aktsepteeriv suhtumine endasse. Midagi täiesti vastupidist enesekriitikale, perfektsionismile ja ebarealistlikele ootustele.

See tähendab ka endast hoolimist ja enda eest hoolitsemist. Erinevalt enesekriitikast teeb lahkus su tolerantseks oma puuduste ja vigade suhtes. Lahkus on ka selline nipp, mille abil ennast toetada sellistel hetkedel, mis toovad kannatusi, ebaõnnestumisi või kui on tunne, et ma ei saa ise hakkama.

Lahkus enda vastu muutub loomupäraseks, kui sa usud, et sa seda väärid.

Enda toetamine

“Sageli on kergem taluda keerulisi tundeid ja olukordi siis, kui meil on teiste toetus. Sama kehtib siis, kui kõne all on suhe iseendaga. Mida lahkemad ja kaastundlikumad me endaga oleme – seda enam on meil julgust raskeid asju taluda,” rõhutab Beverly Engel.