Selleks, et areneda ja oma elu paremaks muuta, on vajalik olla enda vastu kriitiliselt aus. Õnnetud inimesed ei taha sageli võtta vastutust ja näha, mida nad ise enda heaks ära saaksid teha.

Need on psühholoog Mandy Kloppersi sõnul õnnetute inimeste kümme peamist iseloomuomadust:

1. Nad on eitamise seisundis ja keelduvad probleeme tunnistamast.
2. Nad süüdustavad teisi ja väldivad vastutuse võtmist.
3. Nad on oma mugavustsoonis kinni.
4. Neil on valdavalt negatiivne vaatepunkt mistahes olukordadele.
5. Teiste õnn paneb neid ennast ebamugavalt tundma ja nad parastavad, kui kellelgi kehvasti läheb.
6. Neil ei ole kuigi palju sõpru, sest nende energia pole kuigi ligitõmbav.
7. Nad upitavad ennast sageli üles ja peavad end teistest paremaks.
8. Neil on minevikust lahendamata probleemid, mis mõjutasid seda, milliseks inimeseks nad on saanud.
9. Nende klaas on alati pooltühi.
10. Neil pole teistele inimestele suurt midagi anda.

Allikas: Thoughts on Life and Love