Tasakaalusta oma elu — agressiivsus ei pea alati negatiivne olema

 (1)

Oleme harjunud mõtlema agresiivsusest kui millestki negatiivsest. Ent ilma selleta pole võimalik seista oma piiride, õiguste ja ohutuse eest. Nimelt saab agressiivsusest meie relv ohu ja hirmu olukorras. Vahel aga tunneme, et nimetu ärritus täidab meid üleni. Kuidas siis leida selle algallikas ning saada tagasi normaalsed „piirid“?

Teade toimetajale: