Musta pässikuga on ravitud umbes 20 haigust või vaevust, vanarahva tarkuste järgi ka vähki

 (13)

Fungus betulinus (Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát)

Teade toimetajale: