Kuna trauma mõju salvestub ka füüsilisel tasandil tasub Rosin-Pindmaa sõnul ühe teooria kohaselt enne traumamälestuse leevendama hakkamist vabastada pinged füüsilises kehas. Lisaks toob ta välja 11 muud moodust, mis toetavad traumamälestuse leevendamist.